Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Územní studie Valdice - lokalita Z5
Řešené území:k.ú. Valdice

 

Číslo (kód):81647889
Pořizovatel:Obecní úřad Valdice 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:
• identifikační číslo:
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. DOUBEK MARTIN, NOVÁ PAKA
• číslo autorizace:4029

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 8.1.2015  
Možnost využití Schválení9) 18.8.2015  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.valdice.cz 
Záznam proveden dne:5.11.2015 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.