Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Blatná
Řešené území:k.ú. Blatenka, Blatná, Čekanice, Drahenický Málkov, Hněvkov u Mačkova, Jindřichovice u Blatenky, Milčice u Čekanic, Skaličany

 

Číslo (kód):82023256
Pořizovatel:Městský úřad Blatná 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:ARCHUM architekti s.r.o., Gerstnerova 658/5, Praha - Holešovice
• identifikační číslo:1894871
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. VOJTÍK ŠIMON, PRAHA 8
• číslo autorizace:3827

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 19.12.2011  usnesení ZM č. 77/11 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 23.6.2014  usnesení ZM č. 53/14 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 14.4.2017 schválení ZM 29.3.2017 č. usnesení 13/17 
Zpráva o uplatňování územního plánu schválení 21.4.2021 schválení ZOU ZM 21.4.2021 č usnesení 30/21 
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.mesto-blatna.cz/mesto-blatna/uzemni-planovani/prehled-uzemne-planovaci-dokumentace-orp-blatna/blatna/ 
Záznam proveden dne:26.4.2021 
Zaznamenal(a):Mgr. Vlastimil Peterka 
Telefon:383416155 
Email:peterka@mesto-blatna.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.