Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Územní studie Janová pro zastavitelnou plochu SO.3 č. 3 dle ÚP Janová
Řešené území:k.ú. Janová

 

Číslo (kód):82139222
Pořizovatel:
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:ALFING Zlín, spol. s r.o., J. Staši 165, Zlín - Malenovice
• identifikační číslo:26230259
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. POKLUDA VLADIMÍR, ZLÍN
• číslo autorizace:2722

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli   
Možnost využití Schválení9) 10.1.2019  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.mestovsetin.cz 
Záznam proveden dne:25.1.2019 
Zaznamenal(a):Bc.Lenka Kotrlová 
Telefon:571491405 
Email:lenka.kotrlova@mestovsetin.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.