Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Územní studie Hustopeče - Ulice na hradbách a okolí
Řešené území:k.ú. Hustopeče u Brna

 

Číslo (kód):82725160
Pořizovatel:Městský úřad Hustopeče 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Arch.Design, s.r.o. , Sochorova 3178/23, Brno
• identifikační číslo:25764314
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. ŠEMORA PAVEL, PODIVÍN
• číslo autorizace:3495

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 9.5.2013  
Možnost využití Schválení9) 14.4.2014  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 500 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.hustopece-city.cz 
Záznam proveden dne:14.4.2014 
Zaznamenal(a):Ing. arch. Lydie Filipová 
Telefon:519441094 
Email:region@hustopece-city.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.