Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Byzhradec
Řešené území:k.ú. Byzhradec

 

Číslo (kód):82892571
Pořizovatel:Městský úřad Rychnov nad Kněžnou 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:REGIO, s.r.o., Hořická 50, Hradec Králové
• identifikační číslo:26002337
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. ŠEJVLOVÁ JANA, HRADEC KRÁLOVÉ
• číslo autorizace:2778

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 27.12.2013  Usnesení č. 11/2013 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 17.9.2014  Usnesení č. 08/2014/5a 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 31.3.2017 Usnesení č. 28/2017 ze dne 15. 3. 2017 
Zpráva o uplatňování územního plánu schválení 30.6.2021 Usnesení č. 27/2021/4a 
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.rychnov-city.cz/up-byzhradec/ds-1054/archiv=0&p1=1589 
Záznam proveden dne:7.9.2021 
Zaznamenal(a):Bc. Pavla Hofmanová, DiS. 
Telefon:495817468 
Email:phofmanova@kr-kralovehradecky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.