Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Hamr
Řešené území:k.ú. Hamr

 

Číslo (kód):83143251
Pořizovatel:Městský úřad Třeboň 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:
• identifikační číslo:
Projektant
• jméno a příjmení:
• číslo autorizace:

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 9.4.2014  usnesením č. 338/2010-2014 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 24.6.2015  usnesení č. 94/2014-2018 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 5.10.2017  
Zpráva o uplatňování územního plánu schválení   
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 0 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:20.11.2017 
Zaznamenal(a):Ing. Veronika Hačková 
Telefon:384342169 
Email:veronika.hackova@mesto-trebon.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.