Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Územní studie Subcentrum Vrahovice
Řešené území:k.ú. Vrahovice

 

Číslo (kód):83447991
Pořizovatel:
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:BRAK architects, Bubenská 1477/1, Praha
• identifikační číslo:68051956
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. BROŽEK PETR, PRAHA 4
• číslo autorizace:3981

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 1.9.2015  
Možnost využití Schválení9) 25.4.2016  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.prostejov.eu/up 
Záznam proveden dne:11.5.2016 
Zaznamenal(a):Ing. Jana Římská 
Telefon:582329732 
Email:Jana.Rimska@prostejov.eu 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.