Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Záblatí
Řešené území:k.ú. Záblatí u Ponědraže

 

Číslo (kód):85085694
Pořizovatel:Obecní úřad Záblatí 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Blanka Tancerová, Blažejov 9, Blažejov
• identifikační číslo:66539536
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. POLÁČEK JAROSLAV, ZNOJMO
• číslo autorizace:3253

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 20.9.2012   
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 18.9.2013   
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 14.4.2016  
Zpráva o uplatňování územního plánu schválení   
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 0 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:16.5.2016 
Zaznamenal(a):Ing. Jan Šrámek 
Telefon:386720348 
Email:sramek@kraj-jihocesky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.