Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.



REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Běštín
Řešené území:k.ú. Běštín

 

Číslo (kód):85534303
Pořizovatel:Městský úřad Hořovice 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:
• identifikační číslo:
Projektant
• jméno a příjmení:MgA. GAVALEC LUBOR, PRAHA 5
• číslo autorizace:3066

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 1.7.2013  usnesení č. 33 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 5.5.2014  usnesení č. 43 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 30.6.2016 OOP - veřejná vyhláška č. 1/2016 
Zpráva o uplatňování územního plánu schválení   
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.obecbestin.cz 
Záznam proveden dne:10.5.2017 
Zaznamenal(a):Lenka Vyšatová 
Telefon:257280700 
Email:vysatoval@kr-s.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.