Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Územní studie Park mladých, Litomyšl
Řešené území:k.ú. Kornice, Lány u Litomyšle, Litomyšl, Nedošín, Nová Ves u Litomyšle, Pazucha, Pohodlí, Záhraď

 

Číslo (kód):85541932
Pořizovatel:Městský úřad Litomyšl 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Lukáš Pecka, Kvapilova 2505/3, Brno
• identifikační číslo:72450151
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. PECKA LUKÁŠ, BRNO
• číslo autorizace:3996

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 20.3.2017  
Možnost využití Schválení9) 22.10.2018  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 500 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.litomysl.cz/?lang=cz&co=uzemni_planovani&akce=urp_orp_obec&id=1265039060932 
Záznam proveden dne:27.11.2018 
Zaznamenal(a):Ing. Zdena Loumanová 
Telefon:466026305 
Email:zdena.loumanova@pardubickykraj.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.