Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Územní studie pro zastavitelné plochy BI 16, 32, 57 a DS 151
Řešené území:k.ú. Hošťálková

 

Číslo (kód):86608522
Pořizovatel:Městský úřad Vsetín 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Atelier proREGIO, s.r.o., nám. Svobody 22, Brno
• identifikační číslo:29315620
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. HADLAČ MICHAL, BRNO
• číslo autorizace:3497

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 20.12.2013  
Možnost využití Schválení9) 26.5.2014  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.mestovsetin.cz 
Záznam proveden dne:16.4.2015 
Zaznamenal(a):Kateřina Švagerová 
Telefon:57149140 
Email:katerina.svagerova@mestovsetin.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.