Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Zastavitelní plocha Z16 v Týništi nad Orlicí
Řešené území:k.ú. Týniště nad Orlicí

 

Číslo (kód):92158143
Pořizovatel:Městský úřad Kostelec nad Orlicí 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:OBRŠÁL ARCHITEKTI s. r. o., Jana Masaryka 179/56, Praha 2 Vinohrady
• identifikační číslo:27108139
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. OBRŠÁL LUKÁŠ, HRADEC KRÁLOVÉ
• číslo autorizace:3157

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 10.4.2018  
Možnost využití Schválení9) 30.10.2018  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 500 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:https://www.kostelecno.cz/tyniste-nad-orlici/d-3380/p1=4699 
Záznam proveden dne:1.11.2018 
Zaznamenal(a):Bc. Pavla Hofmanová, DiS. 
Telefon:495817468 
Email:phofmanova@kr-kralovehradecky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.