Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Březí
Řešené území:k.ú. Březí u Blatné

 

Číslo (kód):92268006
Pořizovatel:
Vydávající orgán:neuvedeno 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Olga Tausingerová, atelier TAU-plan, Na Hroudě 667/21, Praha 10
• identifikační číslo:47624795
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. TAUSINGEROVÁ OLGA, PRAHA 10
• číslo autorizace:3026

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 27.1.2011  usnesení zastupitelstva obce č. 11/2/2011 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 13.9.2012  usnesení zastupitelstva obce č.61/9/2012 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 25.7.2014 usnesení ZO č. 35/6/2014 
Zpráva o uplatňování územního plánu schválení 29.6.2018 usnesení ZO č. 31/06/2018 obsahuje zadání Změny č. 1 ÚP Březí 
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.mesto-blatna.cz/mesto-blatna/uzemni-planovani/prehled-uzemne-planovaci-dokumentace-orp-blatna/brezi/ 
Záznam proveden dne:1.8.2018 
Zaznamenal(a):Mgr. Vlastimil Peterka 
Telefon:383416155 
Email:peterka@mesto-blatna.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.