Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Přelouč
Řešené území:k.ú. Klenovka, Lhota pod Přeloučí, Lohenice u Přelouče, Mělice, Přelouč, Škudly, Štěpánov u Přelouče, Tupesy u Přelouče

 

Číslo (kód):92658631
Pořizovatel:Městský úřad Přelouč 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Atelier T-plan, s.r.o., Na Šachtě 497/9, Praha 7
• identifikační číslo:26483734
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. BERÁNEK KAREL, PRAHA 8
• číslo autorizace:1942

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 30.6.2011  Usnesení zastupitelstva ze dne 30. 6.- 2011 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 15.11.2012  Usnesení zastupitelstva ze dne 15.11.2012 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 3.3.2015 usnesení zastupitelstva ze dne 12. 2. 2015 
Zpráva o uplatňování územního plánu schválení   
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.mestoprelouc.cz/mesto/uzemni-plan-prelouc/ 
Záznam proveden dne:12.3.2015 
Zaznamenal(a):Ing. Zdena Loumanová 
Telefon:466026305 
Email:zdena.loumanova@pardubickykraj.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.