Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Ratiboř
Řešené území:k.ú. Ratiboř u Vsetína

 

Číslo (kód):92695252
Pořizovatel:Městský úřad Vsetín 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Stemio, a.s., Široká 36/5, Praha 1 Josefov
• identifikační číslo:28203011
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. POKLUDA VLADIMÍR, ZLÍN
• číslo autorizace:2722

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 19.12.2011  č.usn. 11/Z11/11 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 24.9.2012  č.usn. 4/Z17/12 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 12.3.2015  
Zpráva o uplatňování územního plánu schválení   
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.mestovsetin.cz 
Záznam proveden dne:8.4.2015 
Zaznamenal(a):Kateřina Švagerová 
Telefon:57149140 
Email:katerina.svagerova@mestovsetin.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.