Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Bačetín
Řešené území:k.ú. Bačetín, Sudín

 

Číslo (kód):92771546
Pořizovatel:Městský úřad Dobruška 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Karel Novotný, Brožíkova 1684/24, Hradec Králové
• identifikační číslo:44385803
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. NOVOTNÝ KAREL, HRADEC KRÁLOVÉ
• číslo autorizace:2039

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 25.11.2013  usnesení č. 33/13 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 3.11.2014  usnesení č. 1/5/14 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 4.7.2017 Usnesení č. 20/2/17 
Zpráva o uplatňování územního plánu schválení   
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.mestodobruska.cz/urad/uzemni-planovani/uzemne-planovaci-dokumentace/bacetin/ 
Záznam proveden dne:10.7.2017 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 
Telefon:495817468 
Email:phofmanova@kr-kralovehradecky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.