Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Změna trasy regionálního biokoridoru RK 800
Řešené území:k.ú. Častolovice, Čestice u Častolovic

 

Číslo (kód):93365113
Pořizovatel:Městský úřad Kostelec nad Orlicí 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:
• identifikační číslo:
Projektant
• jméno a příjmení:RNDr. KUBEŠ MARTIN, PRAHA
• číslo autorizace:3527

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 14.6.2018  
Možnost využití Schválení9) 31.10.2018  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 10000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:https://www.kostelecno.cz/kostelec-nad-orlici/d-2345/p1=4699 
Záznam proveden dne:1.11.2018 
Zaznamenal(a):Bc. Pavla Hofmanová, DiS. 
Telefon:495817468 
Email:phofmanova@kr-kralovehradecky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.