Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Mladotice
Řešené území:k.ú. Černá Hať, Chrášťovice u Mladotic, Mladotice, Strážiště u Mladotic

 

Číslo (kód):93847291
Pořizovatel:Městský úřad Kralovice 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ladislav Bareš (PAFF architekti), 5. května 1143/61, Praha-Nusle
• identifikační číslo:40572200
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. BAREŠ LADISLAV, PRAHA 4
• číslo autorizace:3123

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 14.3.2012   
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 10.12.2013   
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 26.3.2015 vydání ÚP dne 4.3.2015 pod usn. ZO č. 25/2015 
Zpráva o uplatňování územního plánu schválení   
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.mladotice.cz/obec-78/uzemni-plan/ 
Záznam proveden dne:3.4.2019 
Zaznamenal(a):Ing. Lenka Šapovalová 
Telefon:373300248 
Email:sapovalova.lenka@kralovice.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.