Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Záboří
Řešené území:k.ú. Záboří u Blatné

 

Číslo (kód):9428043
Pořizovatel:Městský úřad Blatná 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:UPLAN, s.r.o., 21/, Vlastiboř
• identifikační číslo:28079141
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. POLÁČEK JAROSLAV, ZNOJMO
• číslo autorizace:3253

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 29.12.2011  usnesení zastupitelstva obce č. 12/2011 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 27.5.2013  usnesení zastupitelstva obce č. 9/2013 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 29.9.2015 vydáno dne 20.8.2015, usnesením zastupitelstva 6/2015 
Zpráva o uplatňování územního plánu schválení 11.6.2019 usnesení ZO č. 5/2019 
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.mesto-blatna.cz/mesto-blatna/uzemni-planovani/prehled-uzemne-planovaci-dokumentace-orp-blatna/zabori/ 
Záznam proveden dne:29.7.2019 
Zaznamenal(a):Mgr. Edita Hoštičková 
Telefon:383379163 
Email:hostickova@muvodnany.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.