Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Všekary
Řešené území:k.ú. Všekary

 

Číslo (kód):95083253
Pořizovatel:Městský úřad Stod 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:SLADKÝ & PARTNERS, Projektový ateliér s.r.o., Nad Šárkou 782/6, Praha 6
• identifikační číslo:27439500
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. SLADKÝ PETR, PRAHA 6
• číslo autorizace:2686

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 26.7.2011  schváleno zastupitelstvem obce č.5/2011 dne 21.6.2011 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 31.1.2012  schváleno zastupitelstvem pod usnesením č. 01/2012 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 23.12.2014  
Zpráva o uplatňování územního plánu schválení   
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 0 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/uzemni-plany-a-dalsi-nastroje-uzemniho-planovani/ 
Záznam proveden dne:22.4.2015 
Zaznamenal(a):Jitka Růžičková 
Telefon:379209402 
Email:ruzickova@mestostod.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.