Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Územní studie Záměl - Zastavitelná plocha Z18
Řešené území:k.ú. Záměl

 

Číslo (kód):95512025
Pořizovatel:Městský úřad Rychnov nad Kněžnou 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Atelier VAS - volné architektonické sdružení - Ing. arch. Tomáš Harom, Mánesova 563/6, Hradec Králové
• identifikační číslo:74296141
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. HAROM TOMÁŠ, PRAHA 6
• číslo autorizace:4056

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 10.3.2015  
Možnost využití Schválení9) 27.3.2018  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 500 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.rychnov-city.cz/uzemni-studie-zastavitelne-plochy-z18/ds-1570/archiv=0&p1=1589 
Záznam proveden dne:10.7.2018 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.