Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Územní studie veřejných prostranství Nová Paka, Slovany - jih
Řešené území:k.ú. Nová Paka

 

Číslo (kód):96630059
Pořizovatel:Městský úřad Nová Paka 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Ondřej Bartůšek, Měříčkova 52, Brno
• identifikační číslo:76035018
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. BARTŮŠEK ONDŘEJ, BRNO
• číslo autorizace:4001

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli   
Možnost využití Schválení9) 5.9.2018  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 0 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.munovapaka.cz/uzemni-studie-us/ms-60438/p1=60438 
Záznam proveden dne:10.9.2018 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.