Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Lubenec
Řešené území:k.ú. Dolní Záhoří, Drahonice u Lubence, Horní Záhoří, Ležky, Libkovice, Libyně, Lubenec, Přibenice, Vítkovice u Lubence

 

Číslo (kód):97353760
Pořizovatel:Městský úřad Podbořany 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Alexandra Kasková, aut. arch., Sokolovská 119/54, Karlovy Vary
• identifikační číslo:16698665
Projektant
• jméno a příjmení:
• číslo autorizace:

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 11.9.2009  usnesení č. 612/09, ze dne 8.7.2009 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 8.10.2010  usnesení č. 918/10 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 18.10.2014  
Zpráva o uplatňování územního plánu schválení   
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 0 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:20.10.2014 
Zaznamenal(a):Irena Herejková 
Telefon:415237538 
Email:hrerejkova@podborany.net 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.