Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Mladé Buky
Řešené území:k.ú. Hertvíkovice, Kalná Voda, Mladé Buky, Sklenářovice

 

Číslo (kód):97428529
Pořizovatel:
Vydávající orgán:zastupitelstvo městyse 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:SURPMO HK, , Hradec Králové
• identifikační číslo:999
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. KOUTOVÁ ALENA, HRADEC KRÁLOVÉ
• číslo autorizace:750

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 23.9.2013  us.č. 18/2013 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 11.12.2017  us.č.22/2017 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti   
Zpráva o uplatňování územního plánu schválení   
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:7.12.2018 
Zaznamenal(a):Bc. Marek Hlíza 
Telefon:499803372 
Email:hliza@trutnov.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.