Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Územní studie pro zastavitelnou plochu Z8-1 v Kvasinách
Řešené území:k.ú. Kvasiny

 

Číslo (kód):97698609
Pořizovatel:Městský úřad Rychnov nad Kněžnou 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Atelier T-plan, s.r.o., Na Šachtě 497/9, Praha 7
• identifikační číslo:26483734
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. BERÁNEK KAREL, PRAHA 8
• číslo autorizace:1942

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 14.5.2012  
Možnost využití Schválení9) 7.6.2013  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.obec-kvasiny.cz/uzemni-plan 
Záznam proveden dne:12.9.2016 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.