Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Zástavba v lokalitě J. Lady – infrastruktura
Řešené území:k.ú. Prostějov

 

Číslo (kód):98499695
Pořizovatel:Magistrát města Prostějova 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:2 arch s.r.o., Čerská 824/31, Prostějov
• identifikační číslo:27730221
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. FRÖML MARTIN, PROSTĚJOV
• číslo autorizace:3721

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 26.6.2017  
Možnost využití Schválení9) 3.8.2017  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 750 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:https://www.prostejov.eu 
Záznam proveden dne:8.8.2017 
Zaznamenal(a):Ing. arch. Jan Mlčoch 
Telefon:582329752 
Email:Jan.Mlcoch@prostejov.eu 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.