Příloha č. 17 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
REGULAČNÍHO PLÁNU POŘÍZENÉHO Z PODNĚTU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Regulační plán Poloostrova Rozkoš
Řešené území:k.ú. Lhota u Nahořan

 

Číslo (kód):98669068
Pořizovatel:Městský úřad Nové Město nad Metují 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:
• identifikační číslo:
Projektant
• jméno a příjmení:
• číslo autorizace:

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Rozhodnutí o pořízení 24.1.2012 usnesení č. 3 
Zadání Schválení 4.4.2013 usnesení č. 8 
Regulační plán nebo jeho změna nabytí účinnosti   
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni 28.8.2012  
Ukončení evidence ke dni 28.8.2012 Usnesení č. 3 

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 0 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:24.8.2015 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.