Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE15)

Název:Územní studie Střelice - rozvojová plocha B 19
Řešené území x):k.ú. Střelice u Litovle

 

Číslo (kód):10299320
Pořizovatel:Městský úřad Uničov 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:
• identifikační číslo osoby:
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. OBENAUS MILAN, OLOMOUC - RADIKOV
• číslo autorizace:1297

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 1.1.2012  
Možnost využití Schválení13) 25.8.2014  
Ověření aktuálnosti potvrzení 9.11.2021 schválení možnosti dalšího využití do 31.12.2028 
Ukončení možnosti využití Schválení pořizovatelem nebo vypuštění z evidence podle § 30 odst. 6 stavebního zákona  

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 500 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:25.11.2021 
Zaznamenal(a):Ing. Jana Pospíšilová 
Telefon:585508435 
Email:j.pospisilova@kr-olomoucky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.