Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE15)

Název:Územní studie krajiny ORP Náchod
Řešené území x):k.ú. Babí u Náchoda, Běloves, Bělý, Bezděkov nad Metují, Bohdašín nad Olešnicí, Borová, Bražec, Brzice, Bukovice, Bystré u Stárkova, Červená Hora, Červený Kostelec, Česká Čermná, Česká Metuje, Česká Skalice, Dlouhé, Dobrošov, Dolní Radechová, Harcov, Hlavňov, Hony, Horní Dřevíč, Horní Kostelec, Horní Radechová, Horní Rybníky, Hořičky, Hronov, Chlístov u Hořiček, Chlívce, Jizbice u Náchoda, Kramolna, Křižanov u Mezilečí, Lhota pod Hořičkami, Lhota za Červeným Kostelcem, Lhotky, Lipí u Náchoda, Litoboř, Machov, Machovská Lhota, Malá Čermná, Malá Skalice, Malé Poříčí, Maršov nad Metují, Městská Kramolna, Metujka, Mezilečí, Náchod, Nízká Srbská, Nový Hrádek, Olešnice u Červeného Kostelce, Pavlišov, Pěkov, Police nad Metují, Posadov, Proruby, Radešov nad Metují, Ratibořice u České Skalice, Rokytník, Řešetova Lhota, Říkov, Skalka u České Metuje, Slatina nad Úpou, Slavíkov u Náchoda, Slavný, Spyta, Staré Město nad Metují, Starkoč u Vysokova, Stárkov, Stolín, Studnice u Náchoda, Suchý Důl, Světlá u Hořiček, Trubějov, Třtice nad Olešnicí, Újezdec u Hořiček, Velká Jesenice, Velká Ledhuje, Velké Petrovice, Velké Poříčí, Velký Dřevíč, Veselice nad Metují, Vestec u Hořiček, Volovka, Všeliby, Vysoká Srbská, Vysokov, Zábrodí, Zájezd u České Skalice, Zbečník, Zlíč, Zlíčko, Žabokrky, Žďár nad Metují, Žďárky, Žernov u České Skalice

 

Číslo (kód):11642093
Pořizovatel:Městský úřad Náchod 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:
• identifikační číslo osoby:
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. KAPLAN IVAN, PRAHA 3
• číslo autorizace:576

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 23.3.2017  
Možnost využití Schválení13) 1.10.2019  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení pořizovatelem nebo vypuštění z evidence podle § 30 odst. 6 stavebního zákona  

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 10000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:https://www.mestonachod.cz/urad/vystavba/uzemni-studie.asp 
Záznam proveden dne:17.10.2019 
Zaznamenal(a):Bc. Pavla Hofmanová, DiS. 
Telefon:495817468 
Email:phofmanova@kr-kralovehradecky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.