Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE15)

Název:Územní studie Nové Hrady lokality Z1, Z2 a Z3
Řešené území x):k.ú. Mokrá Lhota, Nové Hrady u Skutče

 

Číslo (kód):13227481
Pořizovatel:Městský úřad Vysoké Mýto 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:TIPOS Projektová kancelář, s.r.o., Husova 888/, Ústí nad Orlicí
• identifikační číslo osoby:27483118
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. KULDA PETR, ÚSTÍ NAD ORLICÍ
• číslo autorizace:1766

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 28.3.2012  
Možnost využití Schválení13) 4.5.2012  
Ověření aktuálnosti potvrzení 2.9.2020  
Ukončení možnosti využití Schválení pořizovatelem nebo vypuštění z evidence podle § 30 odst. 6 stavebního zákona  

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://urad.vysoke-myto.cz/uzemni-plany/8607-uzemni-studie-nove-hrady--lokality-z1-z2-a-z3- 
Záznam proveden dne:7.9.2020 
Zaznamenal(a):Ing. arch. Jana Marková 
Telefon:466026309 
Email:jana.markova@pardubickykraj.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.