Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE15)

Název:Aktualizace č. 1 územní studie Analýza naplněnosti zastavitelných ploch určených v územním plánu města České Budějovice pro různé formy bydlení, část nárh nových stavitelných ploch
Řešené území x):k.ú. České Budějovice 1, České Budějovice 2, České Budějovice 3, České Budějovice 4, České Budějovice 5, České Budějovice 6, České Budějovice 7, České Vrbné, Haklovy Dvory, Kaliště u Českých Budějovic, Třebotovice

 

Číslo (kód):15214176
Pořizovatel:Magistrát města České Budějovice 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Martin Timr, Nerudova 945/36, České Budějovice
• identifikační číslo osoby:11352477
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. TIMR MARTIN, ČESKÉ BUDĚJOVICE
• číslo autorizace:263

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 4.8.2015  
Možnost využití Schválení13) 2.6.2016 Usn. RM č. 567/2016 z 2.5.2016, podklad pro změnu ÚP Č. Budějovice 
Ověření aktuálnosti potvrzení 5.3.2018  
Ukončení možnosti využití Schválení pořizovatelem nebo vypuštění z evidence podle § 30 odst. 6 stavebního zákona  

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 15000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:6.3.2018 
Zaznamenal(a):Ing. arch.Jana Rozkopalová 
Telefon:386803005 
Email:rozkopalovaj@c-budejovice.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.