Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE15)

Název:US-56 Fort Šibeniční vrch, část A
Řešené území x):k.ú. Nová Ulice

 

Číslo (kód):17291987
Pořizovatel:Magistrát města Olomouce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:MgA. Ing. Arch. Lukáš Blažek, Šubova 252/33, Olomouc
• identifikační číslo osoby:73951455
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. MgA. BLAŽEK LUKÁŠ, OLOMOUC
• číslo autorizace:3674

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 1.4.2015  
Možnost využití Schválení13) 5.9.2019  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení pořizovatelem nebo vypuštění z evidence podle § 30 odst. 6 stavebního zákona  

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/uzemni-studie/tabulka-studie 
Záznam proveden dne:9.9.2019 
Zaznamenal(a):Mgr. Lea Maňáková 
Telefon:588488407 
Email:lea.manakova@olomouc.eu 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.