Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE15)

Název:Územní studie protipovodňových krajinářských opatření na základně vodohospodářského posouzení v lokalitě Velká Ves
Řešené území x):k.ú. Broumov, Velká Ves u Broumova

 

Číslo (kód):18563480
Pořizovatel:Městský úřad Broumov 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Archteam územní plánování s. r. o., Novoměstská 2170/1c, Brno
• identifikační číslo osoby:27755860
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. RAKOVÁ IVETA, NÁCHOD
• číslo autorizace:2250

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 5.12.2011  
Možnost využití Schválení13) 7.1.2013 schváleno pořizovatelem dle § 30 odst. 4 stavebního zákona 
Ověření aktuálnosti potvrzení 6.1.2021  
Ukončení možnosti využití Schválení pořizovatelem nebo vypuštění z evidence podle § 30 odst. 6 stavebního zákona  

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:https://broumov-mesto.cz/uzemni-studie-protipovodnovych-krajinarskych-opatreni-na-zaklade-vodohospodarskeho-posouzeni-v-lokalite-velka-ves/d-18035/p1=2633 
Záznam proveden dne:7.1.2021 
Zaznamenal(a):Bc. Pavla Hofmanová, DiS. 
Telefon:495817468 
Email:phofmanova@kr-kralovehradecky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.