Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE15)

Název:Územní studie Sušice - U Vodárny
Řešené území x):k.ú. Albrechtice u Sušice, Červené Dvorce, Divišov u Sušice, Dolní Staňkov, Humpolec u Sušice, Malá Chmelná, Milčice u Sušice, Nuzerov, Rok, Sušice nad Otavou, Velká Chmelná, Vrabcov

 

Číslo (kód):18888492
Pořizovatel:Městský úřad Sušice 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:EGF, spol. s r.o. , Na Tržišti 862/, Sušice
• identifikační číslo osoby:871192
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. FRANĚK VÁCLAV, SUŠICE
• číslo autorizace:2507

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 1.11.2010  
Možnost využití Schválení13) 18.4.2011  
Ověření aktuálnosti potvrzení 30.6.2018  
Ukončení možnosti využití Schválení pořizovatelem nebo vypuštění z evidence podle § 30 odst. 6 stavebního zákona  

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/uzemni-plany-a-dalsi-nastroje-uzemniho-planovani/ 
Záznam proveden dne:7.12.2018 
Zaznamenal(a):Mgr. Martin Schejbal 
Telefon:377195273 
Email:martin.schejbal@plzensky-kraj.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.