Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE15)

Název:Dvě lokality v obci Jetřichov
Řešené území x):k.ú. Jetřichov

 

Číslo (kód):20516605
Pořizovatel:Městský úřad Broumov 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Atelier TSUNAMI s. r. o., Palachova 1742, Náchod
• identifikační číslo osoby:48151122
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. KRTIČKA ALEŠ, HRONOV
• číslo autorizace:745

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 28.6.2018  
Možnost využití Schválení13) 20.9.2018  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení pořizovatelem nebo vypuštění z evidence podle § 30 odst. 6 stavebního zákona  

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1500 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.broumov.net/assets/File.ashx?id_org=1276&id_dokumenty=20064 
Záznam proveden dne:7.11.2018 
Zaznamenal(a):Bc. Pavla Hofmanová, DiS. 
Telefon:495817468 
Email:phofmanova@kr-kralovehradecky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.