Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE15)

Název:Územní studie České Budějovice, Nové Hodějovice - Za Potokem
Řešené území x):k.ú. České Budějovice 6, Staré Hodějovice

 

Číslo (kód):20795840
Pořizovatel:Magistrát města České Budějovice 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Štěpánka Ťukalová (UA Projekce), Boleslavova 1581/30, České Budějovice
• identifikační číslo osoby:15772608
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. ŤUKALOVÁ ŠTĚPÁNKA, ČESKÉ BUDĚJOVICE
• číslo autorizace:1151

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 24.4.2014  
Možnost využití Schválení13) 12.7.2016 předáno na SÚ jako podklad pro rozhodování v území 
Ověření aktuálnosti potvrzení 5.3.2018  
Ukončení možnosti využití Schválení pořizovatelem nebo vypuštění z evidence podle § 30 odst. 6 stavebního zákona  

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:6.3.2018 
Zaznamenal(a):Ing. arch.Jana Rozkopalová 
Telefon:386803005 
Email:rozkopalovaj@c-budejovice.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.