Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Radnice
Řešené území x):k.ú. Radnice u Rokycan

 

Číslo (kód):23061771
Pořizovatel:Městský úřad Rokycany 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:
• identifikační číslo osoby:
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. NOVOTNÁ PETRA, PRAHA 7
• číslo autorizace:2806

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací x)Schválení pořízení 17.5.2011  usnesení 72/2011/4 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu nebo rozhodnutí o obsahu změny Schválení 16) 14.3.2012   
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 24.7.2018  
Zpráva o uplatňování územního plánu y) schválení   
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:https://geoportal.plzensky-kraj.cz/portal/uzemni-plany-a-dalsi-nastroje-uzemniho-planovani 
Záznam proveden dne:6.12.2018 
Zaznamenal(a):Mgr. Martin Schejbal 
Telefon:377195273 
Email:martin.schejbal@plzensky-kraj.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.