Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE15)

Název:Územní studie pro lokalitu Z3 dle vydaného a účinného územního plánu Radnice
Řešené území x):k.ú. Radnice u Rokycan

 

Číslo (kód):23525203
Pořizovatel:Městský úřad Radnice 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:
• identifikační číslo osoby:
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. NOVOTNÁ PETRA, PRAHA 7
• číslo autorizace:2806

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 17.12.2018  
Možnost využití Schválení13) 25.10.2019 MěÚ/886/2018 z 25.10.2019 
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení pořizovatelem nebo vypuštění z evidence podle § 30 odst. 6 stavebního zákona  

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.radnice.cz 
Záznam proveden dne:25.10.2019 
Zaznamenal(a):Jiří Hájek 
Telefon:371706146 
Email:jiri.hajek@rokycany.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.