Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE15)

Název:Územní studie Kámen- lokality Z02 a Z05
Řešené území x):k.ú. Kámen u Pacova

 

Číslo (kód):23705691
Pořizovatel:
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. Lenka Cârová, Vyšehradská 320/49, Praha 2
• identifikační číslo osoby:73559539
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. CÂROVÁ LENKA, PELHŘIMOV
• číslo autorizace:3858

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 5.9.2018  
Možnost využití Schválení13) 5.12.2018 schválení pořizovatelem 
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení pořizovatelem nebo vypuštění z evidence podle § 30 odst. 6 stavebního zákona  

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.mestopacov.cz 
Záznam proveden dne:13.12.2018 
Zaznamenal(a):Ing. Lenka Ryšavá 
Telefon:564602270 
Email:rysava.l@kr-vysocina.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.