Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Mýto
Řešené území x):k.ú. Mýto v Čechách

 

Číslo (kód):23908633
Pořizovatel:Městský úřad Mýto 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:AVE architekt, a.s., Částkova 2485/53, Plzeň
• identifikační číslo osoby:61779997
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. ULČ VÁCLAV, ZRUČ PLZEŇ-SEVER
• číslo autorizace:271

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací x)Schválení pořízení 22.6.2020  usnesení č. 170 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu nebo rozhodnutí o obsahu změny Schválení 16) 25.1.2021  usnesení č. 232 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti   
Zpráva o uplatňování územního plánu y) schválení   
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.mestomyto.cz/ 
Záznam proveden dne:2.2.2021 
Zaznamenal(a):Mgr. Lucie Součková 
Telefon:377195733 
Email:lucie.souckova@plzensky-kraj.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.