Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE15)

Název:Územní studie Rudolfov - Farská louka
Řešené území x):k.ú. Hlinsko u Vráta, Rudolfov u Českých Budějovic

 

Číslo (kód):25812495
Pořizovatel:Magistrát města České Budějovice 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:ATELIÉR KROČÁK - ARCHITEKT, Riegrova 20, Č. Budějovice
• identifikační číslo osoby:10271911
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. KROČÁK JAROMÍR, ČESKÉ BUDĚJOVICE
• číslo autorizace:16

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 25.9.2008  
Možnost využití Schválení13) 12.1.2009 ÚS předána na stavební úřad 
Ověření aktuálnosti potvrzení 6.12.2018  
Ukončení možnosti využití Schválení pořizovatelem nebo vypuštění z evidence podle § 30 odst. 6 stavebního zákona  

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 500 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:6.12.2018 
Zaznamenal(a):Ing. arch.Jana Rozkopalová 
Telefon:386803005 
Email:rozkopalovaj@c-budejovice.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.