Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE15)

Název:Územní studie Zborovice, Za Nádražím
Řešené území x):k.ú. Medlov u Zborovic, Zborovice

 

Číslo (kód):30657160
Pořizovatel:Městský úřad Kroměříž 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:
• identifikační číslo osoby:
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. KARAS TOMÁŠ, KROMĚŘÍŽ
• číslo autorizace:4526

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 19.11.2020  
Možnost využití Schválení13) 21.4.2021  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení pořizovatelem nebo vypuštění z evidence podle § 30 odst. 6 stavebního zákona  

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:https://www.mesto-kromeriz.cz/urad/dokumenty-a-informace/uzemni-studie/zborovice/ 
Záznam proveden dne:22.4.2021 
Zaznamenal(a):Pavla Litvinová 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.