Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE15)

Název:Územní studie ÚS4 - Jablonec nad Nisou
Řešené území x):k.ú. Jablonec nad Nisou

 

Číslo (kód):30736506
Pořizovatel:
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:DOMY JINAK ARCHITEKTI, ,
• identifikační číslo osoby:28699548
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. DVOŘÁK VÁCLAV, PRAHA 2
• číslo autorizace:325

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 21.6.2018  
Možnost využití Schválení13) 28.1.2019  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení pořizovatelem nebo vypuštění z evidence podle § 30 odst. 6 stavebního zákona  

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.mestojablonec.cz 
Záznam proveden dne:4.2.2019 
Zaznamenal(a):Ing. Gabriela Šípková 
Telefon:485226651 
Email:gabriela.sipkova@kraj-lbc.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.