Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE15)

Název:Územní studie sídelní zeleně obce Charváty
Řešené území x):k.ú. Charváty

 

Číslo (kód):32067508
Pořizovatel:
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Mgr. Ing. Lucie Radilová DiS, El. Přemyslovny 50, Brno
• identifikační číslo osoby:75518872
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. Mgr. RADILOVÁ LUCIE, BRNO
• číslo autorizace:4052

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 30.7.2020  
Možnost využití Schválení13) 28.8.2020  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení pořizovatelem nebo vypuštění z evidence podle § 30 odst. 6 stavebního zákona  

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 2000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:https://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/orp-olomouc/prehled-platne-upd-orp-olomouc 
Záznam proveden dne:28.8.2020 
Zaznamenal(a):Mgr. Lea Maňáková 
Telefon:588488407 
Email:lea.manakova@olomouc.eu 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.