Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Žichovice
Řešené území x):k.ú. Žichovice

 

Číslo (kód):32692683
Pořizovatel:Městský úřad Sušice 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Petr Leitl - URBIOPROJEKT, Pod vrchem 300/16, Plzeň
• identifikační číslo osoby:11620366
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. LEITL PETR, PLZEŇ
• číslo autorizace:1040

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací x)Schválení pořízení 17.10.2019  zastupitelstvo obce č.j.339/2019/Ži 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu nebo rozhodnutí o obsahu změny Schválení 16) 21.1.2020  zastupitelstvo obce č.j.26/2020 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 19.1.2021  
Zpráva o uplatňování územního plánu y) schválení   
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:28.1.2021 
Zaznamenal(a):Jiří Lunda 
Telefon:376540132 
Email:jlunda@mususice.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.