Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE15)

Název:Územní studie - Dlouhá Ves-lokalita č.3
Řešené území x):k.ú. Bohdašice, Dlouhá Ves u Sušice, Janovice u Sušice, Nové Městečko, Platoř

 

Číslo (kód):33041018
Pořizovatel:
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Urbio Projekt, Bělohorská 3, Plzeň
• identifikační číslo osoby:12466301
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. TAUŠ PETR, PLZEŇ
• číslo autorizace:1041

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 11.11.2019 zadání územní studie 
Možnost využití Schválení13) 31.12.2019 převzetí a kladné posouzení územní studie 
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení pořizovatelem nebo vypuštění z evidence podle § 30 odst. 6 stavebního zákona  

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 0 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:26.2.2020 
Zaznamenal(a):Jiří Lunda 
Telefon:376540132 
Email:jlunda@mususice.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.