Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Uničov
Řešené území x):k.ú. Benkov u Střelic, Brníčko, Dětřichov, Dolní Sukolom, Horní Sukolom, Nová Dědina u Uničova, Renoty, Střelice u Litovle, Uničov

 

Číslo (kód):34200686
Pořizovatel:Městský úřad Uničov 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:
• identifikační číslo osoby:
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. MENCL VOJTĚCH, BRNO
• číslo autorizace:2571

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací x)Schválení pořízení 16.12.2013   
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu nebo rozhodnutí o obsahu změny Schválení 16) 16.12.2014  UZ 26/2/2014 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 5.4.2019  
Zpráva o uplatňování územního plánu y) schválení   
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 0 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.unicov.cz/uzemni-plan-unicov/ds-1141/p1=13439 
Záznam proveden dne:15.5.2019 
Zaznamenal(a):Ing. Jana Pospíšilová 
Telefon:585508435 
Email:j.pospisilova@kr-olomoucky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.