Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE15)

Název:Územní studie Olomouc Holice Malinová
Řešené území x):k.ú. Holice u Olomouce

 

Číslo (kód):3545780
Pořizovatel:
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Atelier G, Ing. arch. Michal Giacintov, Švermova 1, Olomouc
• identifikační číslo osoby:12103870
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. GIACINTOV MICHAL, OLOMOUC
• číslo autorizace:2428

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 24.1.2018  
Možnost využití Schválení13) 1.10.2018  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení pořizovatelem nebo vypuštění z evidence podle § 30 odst. 6 stavebního zákona  

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 500 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/uzemni-studie/tabulka-studie 
Záznam proveden dne:2.10.2018 
Zaznamenal(a):Mgr. Lea Maňáková 
Telefon:588488407 
Email:lea.manakova@olomouc.eu 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.