Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE15)

Název:Územní studie pořízená České Budějovice, Máj-jih
Řešené území x):k.ú. České Budějovice 2

 

Číslo (kód):3614444
Pořizovatel:Magistrát města České Budějovice 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Dalibor Urbanec - provádění staveb (UNIART projektová kancelář), Dusíkova 162/8, Mariánské Lázně
• identifikační číslo osoby:10339736
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. URBANEC DALIBOR, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
• číslo autorizace:530

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 9.6.2009  
Možnost využití Schválení13) 10.11.2009 ÚS předána na stavební úřad 
Ověření aktuálnosti potvrzení 6.12.2018  
Ukončení možnosti využití Schválení pořizovatelem nebo vypuštění z evidence podle § 30 odst. 6 stavebního zákona  

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:6.12.2018 
Zaznamenal(a):Ing. arch.Jana Rozkopalová 
Telefon:386803005 
Email:rozkopalovaj@c-budejovice.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.