Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE15)

Název:Územní studie Olomouc, ÚS-03 Křelovská
Řešené území x):k.ú. Řepčín

 

Číslo (kód):38497561
Pořizovatel:Magistrát města Olomouce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:A2 ARCHITEKTI s.r.o., Wolkerova 647/4, Olomouc-Nová Ulice
• identifikační číslo osoby:26834995
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. BENDA DAVID, OLOMOUC
• číslo autorizace:528

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 18.10.2017  
Možnost využití Schválení13) 27.2.2018  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení pořizovatelem nebo vypuštění z evidence podle § 30 odst. 6 stavebního zákona  

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 2500 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/uzemni-studie 
Záznam proveden dne:5.3.2018 
Zaznamenal(a):Mgr. Lea Maňáková 
Telefon:588488407 
Email:lea.manakova@olomouc.eu 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.